Izjava o

privatnosti

Baker Tilly Re Opinion d.o.o. Sarajevo koji predstavlja Baker Tilly je nezavisni član Baker Tilly International-a. Baker Tilly International Limited je engleska kompanija. Baker Tilly International ne pruža profesionalne usluge klijentima. Svaka firma članica je zasebno i nezavisno pravno lice i svaka se opisuje kao takva. Baker Tilly Re Opinion d.o.o. nije agent kompanije Baker Tilly International i nema ovlaštenje da obavezuje Baker Tilly International ili da djeluje u ime kompanije Baker Tilly International. Nijedna od kompanija Baker Tilly International, Baker Tilly Re Opinion d.o.o., niti bilo koja druga kompanija članica Baker Tilly International-a nema nikakvu odgovornost za postupke ili propuste drugih strana. Ime Baker Tilly i pripadajući logotip koriste se pod licencom tvrtke Baker Tilly International Limited.

Pretraga